De stichting

In 2005 werd de Generaal Hoefer Stichting opgericht in Hattem, 75 jaar na de bevordering van Frederic Adolphe Hoefer tot generaal, op 80 jarige leeftijd.

De stichting werd opgericht door Mr. J.M.A.A.M. van Zaal notaris te Hattem in aanwezigheid van de drie bestuursleden: Antoin Scholten, voorzitter, Daniëlle de Kruijff, bestuurslid en Hans Veltkamp, secretaris-penningmeester.

De stichting stelt zich ten doel stimulerend te werken op het behoud van en de belangstelling voor monumenten. Een en ander in de ruimste zin van het woord. Aankoop, restauratie en exploitatie van monumenten is hiertoe een middel.

Ook kan de stichting publicaties ondersteunen of (doen) uitbrengen, (aanmoedigings-)prijzen instellen, cursussen en congressen organiseren, een monumenten-reis-organisatie opzetten, (internationale) uitwisseling van kennis en vaardigheden op het gebied van restauratie ondersteunen, de opleiding van jonge bouwvakkers in het restauratiewerk bewerkstelligen, productiefaciliteiten van oude bouwmaterialen in stand houden, enzovoorts. Onder monumenten worden niet uitsluitend gebouwen verstaan, maar ook inrichtingen en installaties (bijvoorbeeld sluizen en bruggen) en ook schepen en landschapselementen.