Generaal Hoefer

hoefer webduoFrederic Adolphe Hoefer werd op 14 mei 1850 geboren te Sittard. Hij studeerde aan de KMA en werd in 1871 als officier beëdigd. Ten gevolge van een ongeval moest hij in 1877 de dienst verlaten. Hierna volgde een succesvolle carrière in de burgermaatschappij. Hoefer trouwde en kreeg twee kinderen. In 1889 overleed zijn eerste vrouw.

Hij hertrouwde met de baronesse van Heemstra en vestigde zich in 1890 in Hattem. En met name die tweede helft van zijn leven maakt hem tot een bijzonder mens. Naast de krijgsmacht had de geschiedenis zijn grote liefde. En die liefde heeft hij gediend met groot enthousiasme!

Ruim veertig jaar lang heeft hij met grote productiviteit bijgedragen geleverd aan de geschiedschrijving, de monumentenzorg, onderzoek en catalogisering van archieven en monumenten, het oprichten en in stand houden van musea en oudheidkundige verenigingen en het wekken van belangstelling voor geschiedenis en behoud van cultuurmonumenten.  <lees verder>