Generaal Hoefer

Onder zijn talrijke publicaties neemt het werk “De Kerk van Hattem” een bijzondere plaats in. Hij was oprichter van het “Genootschap Gelre”, lid van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg. Hij was oprichter van twee (!) rijksmusea: het Openluchtmuseum te Arnhem en het Legermuseum te Delft. Officieel heet deze instelling terecht “Het Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum Generaal Hoefer”.

Bij talloze restauraties was hij betrokken. In Hattem: de grote restauratie van de Andreaskerk onder Cuypers en de restauratie van de Dijkpoort. Maar ook voor de restauratie van de Lebuinuskerk in Deventer, het Gothische Huis te Kampen, de oude romaanse kerk te Welsum, het stadhuis van Hasselt, de Librije te Zwolle en de kerken in Wijhe en Windesheim leverde hij grote bijdragen en vaak de aanzet. Het “Huis Helmich” te Zwolle was zonder zijn inzet verloren gegaan, aldus zijn geestgenoot Jhr. Mr. Victor de Stuers. Zijn grootste krachttoer was het kasteel De Doorwerth. Om het te redden uit haar desolate toestand kocht hij het kasteel en liet het geheel in eigen beheer restaureren en vestigde er “zijn” legermuseum. Talloos waren ook zijn bestuursfuncties. Decennia lang was hij directeur van meerdere musea.

In 1930 werd hij, op 80-jarige leeftijd, bevorderd tot generaal. De gedenksteen in de Dijkpoort herinnert daaraan. In 1938 werd hij onder grote belangstelling te Hattem begraven.