Restauratie en herbestemming “De Middenhof”

In 1868 werd De Middenhof gebouwd door de familie Schokkenkamp die al in het bezit was van de naastgelegen boerderijen Hof te Rijssen en Hof ter Waarde. Vandaar de naam

De Middenhof. Al het volgende jaar werd de tweede schuur met knechtenwoning en inpandig bakhuis aangebouwd. In 1877 volgde de veldschuur. Het gemengde bedrijf werd voortgezet van 1930 tot 1971 door de familie Rottink. Omstreeks die tijd werd het complex als rijksmonument gerangschikt en (daarom) aan het agrarisch gebruik onttrokken. De familie Eilander bewoonde en verzorgde sindsdien De Middenhof naar beste kennis en kunnen.

Het ensemble van voorhuis, schuren, mestplaat, tuinmuur en tuin bleef sinds die tijd onveranderd in stand. Bijzonder zijn de restanten van de vroege mechanisatie, zoals de poelies. Kenmerkend zijn de gotische ramen in de tweede schuur en de gedetailleerde boeien. Ook zijn alle gevel- en sluitstenen bewaard gebleven. Aan de klassieke slingertuin herinneren met name de twee machtige rode beuken en de ginkgo biloba. Helaas raakte

20180330 163158De Middenhof haar beide typerende schoorstenen en dakkapellen kwijt en werd het riet door pannen vervangen. In 2007 werd De Middenhof gekocht door de Stichting Behoud IJsselhoeven ter restauratie. Het volumineuze rijksmonument werd herbestemd voor maatschappelijke en zorgdoeleinden. Architecten Karssing te Hattem maakten het restauratieplan en begeleidden de bouw. De restauratie werd verzorgd door aannemer DijkhofBouw (leerling bouwplaats) en Installatiebedrijf Ten Hove, beiden te Klarenbeek onder Karssing Architekten BNA te Hattem.

Dankzij een subsidie van de Provincie Gelderland en financiering door het Nationaal Restauratiefonds te Hoevelaken en de Generaal Hoefer Stichting te Hattem kon de bouw worden gefinancierd. (n.b. De Generaal Hoefer Stichting heeft een zachte lening verstrekt van € 200.000). In juni 2013 – het jaar van de boerderij ! – werd De Middenhof opgeleverd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst heeft Jan Terlouw het herdenkingsraam onthuld.

Vanaf 1 juli 2013 wordt het complex gebruikt door Stichting ’s Heeren Loo. In de volgende jaren werden de Engelse slingertuin, de tuinmuur, de mestplaat en de kapschuur gerestaureerd. De laatste grote klus is de restauratie en herbestemming van de veldschuur. Hiervoor worden in 2020 plannen geschreven. In de jaren 2018, 2019 en 2020 heeft de Generaal Hoefer Stichting telkens een bedrag van € 50.000 van haar lening aan De Middenhof vrij laten vallen.